welloffice Well Office
 Program Stažení Dokumentace Reference Kontakt

Well Office

Informační systém pro řízení podniku na výrobu a prodej oken. Používá klient-server architekturu s neomezeným počtem uživatelů. U větší firmy lze řídit více středisek.

Systém, který vám poskytne okamžitý přehled o smlouvách, objednávkách, reklamacích, neshodách, nákladech a výnosech ve vaší firmě.

Modulární flexibilní systém, který je možno snadno konfigurovat tak, aby vyhovoval zvyklostem vaší firmy.

Well Office pokrývá všechny výrobní a obchodní činnosti. Nebudete potřebovat žádný další software pro konstrukci, obchod, objednávky, plánování výroby a montáže.

x

Co vaše firma získá zavedením Well Office:

 • Kompletní agendu a historii zpracování zakázek.
 • Přehledné a elegantní výstupy pro zákazníka.
 • Zkrácení doby spojené s administrativou zakázek.
 • Absolutní přehled o stavu výroby a montáže.
 • Okamžitý rozbor nákladů a výnosů výroby.
 • Zvýšení produktivity práce.
 • Snížení ztrát a omezení počtu reklamací.
 • Systém evidence neshod pro získání ISO certifikátů.
 • Webové rozhraní umožňující zákazníkům sledovat informace o jejich zakázce a vkládat reklamace.
 • Spokojené zákazníky.

Seznam modulů:

frame_icon   Kniha zakázek
 • evidence zakázek
 • rozbor nákladů a výnosů
 • import technologických dat z konstrukčního programů
 • smlouvy a objednávky na doplňky (parapety, žaluzie, síta)
 • vložení zakázky do plánu výroby
 • vložení zakázky do plánu montáže

frame_icon   Konstrukce
 • unikátní systém konstrukce z předdefinovaných bloků zrychlující čas potřebný pro tvorbu nabídky
 • možnost konstrukce sestav + umísťování vyzdívek
 • automatická kalkulace ceny, ceník může být buď tabulkový nebo je cena vypočítána přímo na základě spotřeby materiálu a práce
 • automatická rekalkulace rozměrů vložených doplňků (parapetů, žaluzií, sítí atd.) a montážních příplatků při změně konstrukce

frame_icon   Plán výroby
 • plánování na více proudových linek (pravoúhlá okna)
 • plánování na více atypových linek (oblouky, šikminy, dveře)
 • definice kapacity výroby pro jednotlivé týdny
 • automatické plánování termínu výroby s ohledem na naplnění kapacity linky

frame_icon   Plán kamionů
 • pokud vaše firma okna přímo nevyrábí, ale dodává, nahrazuje plán výroby
 • kontrola avizovaných dodávek

frame_icon   Plán montáže
 • plánování na více montážních linek
 • definice kapacity montáže pro jednotlivé dny
 • automatické plánování termínu montáže s ohledem na naplnění kapacity linky
 • optimalizace montážních prací, minimalizace přejezdů montážních čet

frame_icon   Plán obchodu
 • plánování objemu nasmlouvaných cen jednotlivých obchodníků
 • sestavy znázorňující skladbu cen podle obchodníků
 • sestavy znázorňující skladbu cen podle typu zákazníka

frame_icon   Kniha objednávek
 • evidence objednávek
 • hromadné objednávky skel
 • automatické generování a odesílání elektronických objednávek pro vaše dodavatele materiálu

frame_icon   Kniha plateb
 • evidence vydaných a přijatých plateb

frame_icon   Reklamace
 • evidence reklamací
 • plán reklamací

frame_icon   Neshody
 • evidence neshod
 • standardizovaný proces od vystavení neshody po nápravná opatření uložená zadavatelem jakosti nezbytný pro získání ISO certifikátů.

frame_icon   Úkoly
 • plánovací kalendář úkolů pro jednotlivé pracovníky

frame_icon   Pošta
 • interní pošta uživatelů programu
 • SMTP klient umožňující posílat objednávky přímo dodavatelským firmám

frame_icon   Online sledování zakázek
 • zákazníci mají přístup k informacím o průběhu zpracování svých zakázek z internetového prohlížeče
 • zákazníci mohou vkládat reklamace prostřednictvím internetu, Online demo
© Copyright 2008 Well Office All right reserved. Valid Xhtml 1.0  •  Valid CSS 2.0